ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)». 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τον ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  με ΑΦΜ 162713727, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – Τηλ.:210 6527124 που εδρεύει στην ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται μ’ εμάς.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Η εταιρία ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με έδρα στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, email: info@mandarin-jewels.gr , website: www.mandarin-jewels.gr, σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε εγγράφως με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: info@mandarin-jewels.gr

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στον ιστότοπό μας, συνεπώς η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σας είναι σημαντικά για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, θα σάς ζητούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την κατωτέρω σύνοψη σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο και ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα.

Η ακόλουθη Πολιτική έχει στόχο να σάς ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμμορφούμενοι με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου αντικατοπτρίζει την πολιτική στην εταιρεία “ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”. Οι παραπομπές στην πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο “ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, “εμείς”, “μας”, σημαίνει την παραπάνω εταιρεία που έχει εγγραφεί στην Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε στο τμήμα “γενικοί όροι”. Ελέγουμε τους τρόπους συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, γνωρίζοντας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύτιμα, ώστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τα προστατεύσουμε και να σας επιτρέψουμε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας .Η πολιτική μας ρυθμίζει τα στοιχεία τόσο του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας όσο και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφορά τη διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν κάποιος δεν συμφωνεί με τέτοιες πολιτικές, είναι ελεύθερος να εγκαταλείψει τον ιστότοπό μας ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: www.mandarin-jewels.gr ή εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή εγγραφείτε σε εκδηλώσεις μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ή offline μορφών, μπορείτε να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το φύλο.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να παρέχετε για να εγγραφείτε σε υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εγγραφείτε μέσω ηλεκτρονικών εντύπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας στείλει πληροφορίες, να απαντήσει σε ερωτήσεις, να σας προσκαλέσει σε διάφορες εκδηλώσεις, να σας ενημερώσει για ειδικές ενέργειες της εταιρείας μας ή να σας στείλει νέα και παρόμοια . Επιπλέον, η δραστηριότητα του επισκέπτη παρακολουθείται χρησιμοποιώντας το Google Analytics. Το Google Analytics υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Google, Inc., την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Google. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας για τους επισκέπτες μας και δεν περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς πιστωτικών καρτών. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας οποιαδήποτε στιγμή, ταχυδρομικώς μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mandarin-jewels.gr

Τα αρχεία καταγραφής διακομιστών Web διατηρούνται σε προσωρινή βάση και στη συνέχεια διαγράφονται από τα συστήματά μας.

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “mandarin-jewels.gr” και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων της εταιρείας, θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για μια τέτοια συναλλαγή, το πλήρες όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση για την παράδοση των προϊόντων, τον αριθμό τηλεφώνου σας (όποιο αριθμό τηλεφώνου καθορίζετε), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα ως μέθοδο πληρωμής, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας σας. Αν μας ζητήσετε επίσης να εκδώσουμε τιμολόγιο, ίσως σας ζητηθεί να δώσετε και τον φορολογικό σας αριθμό. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι ζητούμε τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται για τη συναλλαγή. Με τη χρήση της ιστοσελίδας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο “mandarin-jewels.gr” για να επεξεργαστείτε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσετε την παραγγελία και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται είναι αληθείς και ακριβείς.

Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Αυτά τα δεδομένα φυλάσσονται στα αρχεία μας εφόσον η συναλλαγή βρίσκεται σε τροχιά. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο για τυχόν επανεξέταση ή επιστροφή των αγαθών, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια μετά τη διαδικασία της “ψευδονομίας”.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Η εταιρεία μας μπορεί να διεκπεραιώσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την τήρηση αρχείων των συμφερόντων σας και να σας ενημερώσει για τις προσφορές, τις πωλήσεις και τις σχετικές με τις δραστηριότητες μας, ειδήσεις. Μπορούμε επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία των χρηστών και να μας επιτρέψουν να παραδώσουμε τον τύπο του περιεχομένου και των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν ή Να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ή Για να μας επιτρέψετε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα να απαντήσετε στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών σας ή να διαχειριστείτε διαγωνισμό, προώθηση, έρευνα ή άλλη λειτουργία ιστότοπου ή να επεξεργαστείτε γρήγορα τις συναλλαγές σας ή να στείλετε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την παραγγελία σας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή να αρνηθείτε ανά πάσα στιγμή τέτοια είδη υπηρεσιών όπως παραπάνω και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως ορίζεται παραπάνω (info@mandarin-jewels.gr).

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας – εκτός από τα ευαίσθητα εκτός εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας – σε τρίτο, αφού ζητήσετε από το συγκεκριμένο μέρος να έχει διασφαλίσεις παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, αν αυτό το μέρος σχετίζεται με εμάς ή για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ξεχαστούν από τη βάση δεδομένων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως ορίζεται παραπάνω.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ
Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαία απώλεια, καταστροφή ή βλάβη σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς οποιουδήποτε αγαθού, διαβιβάζονται με ασφάλεια στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση υψηλής ποιότητας.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα γίνονται στα συστήματά μας, τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας ή σε αυτά ενός τρίτου που έχει οριστεί. Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας από άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για εμάς για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή για άλλους σκοπούς που έχετε εγκρίνει εσείς.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή για τη συμμόρφωση με το νόμο.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και προφυλάξεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την κατάλληλη χρήση των δεδομένων σας. Ωστόσο, κανένα τεχνικό μέτρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλές.
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με το GDPR (EU 2016/679) και τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία (δηλ. Νόμο 2472/1997).
Τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να γνωστοποιούνται στη σχετική τράπεζα (δηλ. Τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) και θα DELETED από τη βάση δεδομένων μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική εάν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.